با

سامانه 137 یار

معضلات شهری را مهار می کنیم

ویدئوی معرفی نرم افزار 137 یار
۱۳۷۱۳۸

شرکت رایانکده آپادانا

در روش جدید به مردم پیشنهاد می کنیم
که برای معضلات شهری با شماره 137
تماس بگیرند حالا پیام های شهروندان
دسته بندی شده و به قسمت های مربوطه
ارجاع می شود

پیام های شهروندان از مسئولین مربوطه
تا حصول نتیجه پیگیری می شود

بازخورد گیری از شهروند راجع به کارها
انجام می شود و از شهروندان می خواهیم
به کار انجام شده نمره دهند

گزارشات خوبی برای مدیران با توجه
به این اطلاعات تهیه می شود

میز کار شما

شامل :

نقشه شهر

کروکی محل مورد نظر

و تماس های دریافتی

افزایش بهره وری پیمانکاران

۳۰  درصد افزایش بهره وری پیمانکاران و واحد های اجرایی

افزایش رضایت شهروندان

۴۰ درصد افزایش رضایت شهروندان

افزایش درآمد صدور مجوز

تا ۳۰ درصد افزایش درآمد صدور مجوز

خط مشی نرم افزار

آقای دکتر قالیباف با اجرای ۱۱۰ امنیت و سلامت اجتماعی ایران را ارتقاء داد و خدمت بزرگی به کشور نمود و با پایه گذاری ۱۳۷ در تهران خط مشی عالی خود را ادامه داد و ما تلاش داریم که با ارائه نرم افزاری قدرتمند در زمینه مدیریت خدمات شهری ۱۳۷ بتوانیم رفاه شهری را در ایران گسترش دهیم و شما هم می توانید با پشتیبانی از این تفکر کمک کنید که ایران جای بهتری برای زندگی همه ما باشد.

مبنای علمی تاثیر گذاری : در استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰ اندازه گیری فرآیندهای کاری و اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شکایات مشتریان یکی از الزامات مهم در بهبود کیفیت می باشد که اجرای صحیح سامانه ۱۳۷ این گزارشات را بصورت ماهیانه در اختیار مدیران قرار می دهد.

قابلیتهای نرم افزار ۱۳۷ ساتیا

اتوماتیک درخواستهای مردم را ثبت می کند.

اتوماتیک به مسئول رسیدگی پیامک می دهد و کار جدید را ارجاع می نماید.

اتوماتیک برای هر ماه مناطق و واحدها را با هم مقایسه می کند. و صدها صفحه گزارش تحلیلی از گزارشات مردمی ارائه می دهد.

 اتوماتیک به شهروند پسورد عضویت در پورتال شهری می دهد تا شهروند بتواند درخواستهای خود را از طریق سایت پیگیری نماید.

 اتوماتیک پیامک انجام کار را از مسئول رسیدگی دریافت و کار را بعنوان انجام شده بدون نظر شهروند ثبت می نماید.

اخبار ۱۳۷

گزارشات سامانه ۱۳۷ یار

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت رایانکده آپادانا می باشد.